Vastuullisuus

Rakennusliike Soimu Oy:n vastuullisen toiminnan periaatteet

Ympäristövastuu
Tänä päivänä myös asiakkaamme edellyttävät meiltä ympäristövastuullista toimintatapaa. Viisailla valinnoilla pienennämme hiilijalanjälkeämme. Huomioimme kohteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa kohteen koko elinkaaren päästöt. Pyrimme jätteiden määrän vähentämiseen läpi koko organisaation. Laskenta- ja hankintatoimi sekä työntekijät yhdessä vastaavat siitä, että materiaaleja käytetään viisaasti.

Hiilijalanjäljen pienentäminen
Haluamme tehdä vihreitä valintoja sekä seuraamme ja mittaamme valintojemme vaikutusta toimintamme hiilijalanjälkeen. Kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmiksi. Elinkaariajattelu ohjaa kohteiden suunnittelua ja toteutusta. Liiketoiminnassa ja investoinneissa huomioidaan energian säästäminen, ja käytämme uusiutuvaa ja vihreää sähköä mahdollisuuksien mukaan

Jätteiden määrän minimointi
Minimoimme työmailla syntyvien jätteiden määrän, ja syntyvät jätteet kierrätetään jokaisella työmaalla. Hankinnoissa teemme kestäviä ratkaisuja ja pyrimme minimoimaan syntyvää hukkaa. Henkilökunta koulutetaan jätteiden oikeaoppiseen lajitteluun jo perehdytyksessä.

Kestävät investoinnit
Huomioimme omien kohteidemme suunnittelussa ympäristövaikutukset koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Suosimme vähäpäästöisiä, vähän energiaa kuluttavia ja pitkäikäisiä koneita ja laitteita. Laitteiden huolellinen käyttö ja huolto pidentävät elinkaarta ja vähentävät päästöjä. Investoimme vain välttämättömään kalustoon. Suosimme vuokraamista.

Sosiaalinen vastuu
Olemme pidetty ja houkutteleva työnantaja, jonka toimintatavat luovat perustan hyvinvoivalle ja turvalliselle työympäristölle. Elinikäiseen oppimiseen kannustaminen turvaa osaavan työvoiman riittävyyden nyt ja tulevaisuudessa.

Henkilöstön hyvinvointi
Kartoitamme henkilöstön hyvinvoinnin säännöllisesti ja kehitämme toimintaa saatujen tulosten pohjalta. Olemme avoin ja reilu työpaikka, jossa ei suvaita häirintää kiusaamista ja syrjintää. Toimintatapamme on ennakoiva ja kannustamme henkilöstöämme terveelliseen elämäntapaan.

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Työmaillamme sattuvat tapaturmat on minimoitu. Noudatamme Nolla tapaturmaa -toimintamallia, ja kehitämme toimintamme turvallisuutta jatkuvasti.

Elinikäinen oppiminen
Tarjoamme uusille työntekijöille kattavan perehdytyksen ja tuemme henkilöstö lisäkoulutusta, sekä kasvatamme yhdessä oppilaitosten kanssa uusia osaajia rakennusalalle.

Taloudellinen vastuu
Olemme yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija, joka kantaa vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä olemalla hyvä veronmaksaja ja reilu työnantaja. Toimimme harmaan talouden ja korruption ehkäisemiseksi sekä tuemme arvojemme mukaisia kohteita lähiyhteisössä.