Työturvallisuusperiaatteemme

Rakennusliike Soimu Oy:n tavoitteena on työtapaturmien suhteen nollatoleranssi.
Teemme jatkuvaa kehitystyötä päämäärämme saavuttamiseksi.

Me Soimussa uskomme, että kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä.
Tärkeintä parhaan turvallisuustason saavuttamisessa on riskien ennakointi. Työturvallisuusvaarojen tunnistaminen käynnistyy jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja jatkuu koko hankkeen ajan.Yhtenä keskeisimpänä asiana pidämme työmaan turvallisuuden osaamista ja velvoitamme kaikkien työmaan toimijoiden osallistuvan siihen. Työmaan turvallisuuden osaamiseen kuuluu mm. vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käyttöönotto viikkosuunnittelussa, töiden valmistelussa ja toteutuksessa.

Työturvallisuuden seuranta ja parantaminen

Toimenpiteitä Nolla Tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseen:

• Yritys ja sen koko johto osoittaa sitoutumisensa työturvallisuustavoitteisiin.
• Koko yritys pitää yllä turvallisuuskulttuuria, johon kuuluu turvallisuusriskien ennalta-arviointia ja tapaturmien ehkäisemistä.
• Varmistamme, että meillä on resurssit turvallisuuden tukemiseksi ja että henkilöstöllämme on riittävä turvallisuusosaaminen.
• Teemme yhteistyötä sopimuskumppaneidemme kanssa turvallisuuden parantamiseksi mm. mittaamalla heidän työturvallisuustasoaan.
• Keskustelemme ja teemme yhteistyötä viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa työturvallisuusasioissa ja niiden kehittämisessä.