Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rakennusliike Soimu Oy
Y-tunnus 0802961-7
Rahtikatu 28
80100 Joensuu
puh: 0500 572 780
www.soimu.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Anna-Mari Pirnes
Rahtikatu 28
80100 Joensuu
puh: 040 7128 395
anna-mari.pirnes@soimu.fi

Rekisterin nimi

Rakennusliike Soimu Oy:n markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Analysointiin ja profilointiin
 • Rakennusliike Soimu Oy:n tai konsernin markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen.
Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
 • Analyysi ja profiilitiedot
 • Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta
Rakennusliike Soimu Oy:n rekisterit

Rakennusliike Soimu Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”) ylläpitää ja hallinnoi seuraavia rekistereitä, joissa säilytetään jäsenneltyjä henkilötietoja sisältäviä tietojoukkoja:

 1. asiakasrekisteri
 2. tavarantoimittajarekisteri
 3. työntekijärekisteri
Asiakasrekisteri

Tätä rekisteriä ylläpidetään asiakassuhteiden, sopimusvelvoitteiden, laskutuksen ja muun sellaisen toimen suorittamiseksi, johon rekisterinpitäjällä on oikeus joko asiakkaan antaman suostumuksen, rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, osoite, henkilötiedot (kuluttaja-asiakkaat), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tavarantoimittajarekisteri

Tätä rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan (kuluttaja-asiakas tai yritys) välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Rekisterinpitäjä on oikeutettu siirtämään asiakkaastaan tarpeelliset tiedot (nimi, puhelinnumero, toimitusosoite) tavarantoimittajalle siinä laajuudessa, joka on tarpeen sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi.

Työntekijärekisteri

Tähän rekisteriin taltioidaan rekisterinpitäjän työntekijöitä koskevat tiedot, joita ovat: nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, veronumero, verotiedot, pankkiyhteys, eläketiedot, sairauslomatiedot, lomatiedot, työhistoria, sekä muut vastaavanlaiset tiedot, joihin rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu työsuhteen hoitamiseen ja ylläpitämisen liittyen. Lisäksi näitä tietoja käsitellään lakisääteisin perustein yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Rekistereiden säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöiltä itseltään. Asiakkaalta saadaan tietoja muun muassa: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muissa vastaavissa tilanteissa, joissa asiakas suostumuksellaan (vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu) luovuttaa tietojaan. Näitä asiakkaan yritykselle antamia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tarjouksen tekemiseksi, sopimuksen laatimiseksi ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi.

Tavarantoimittajilta rekisterinpitäjä saa ajantasaiset ja riittävät yhteystiedot toimitussopimuksen nojalla suoritettavan velvoitteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu erikseen laadittavan ”henkilötietojen käsittelysopimus” -sopimuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rakennusliike Soimu Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Soimu.fi kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi soimu.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa soimu.fi muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja soimu.fi sivuston kävijöiden analysoimiseen.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden soimu.fi sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa soimu.fi sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rakennusliike Soimu Oy kehittää liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksiin ilmoittamalla siitä yrityksen kotisivuilla. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen voi perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Rakennusliike Soimu Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.